Poszukiwana/y

Fundacja Inkubator wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Poszukiwana/y” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” Poddziałania 1.2.2Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Więcej informacji nt. projektu znajduje się w zakładce "Informacje o projekcie".

Realizator projektu


Fundacja Inkubator

Partner projektu